מהי הצהרת הון?

הצהרת הון מהווה תמונת מצב של ההון שנצבר בידי עצמאי, וחשוב מאוד למלא את ההצהרה עם מלוא האחריות והזהירות.

מומלץ לנהל קלסר נפרד ובו לתייק את כל הניירת הרלוונטית, כדלקמן:

1. מסמכים המתקבלים מדי שנה (בדרך כלל בחודש פברואר) מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים, קרי יתרות שנתיות של בנקים וקופות (גמל, השתלמות, חסכון), יתרת משכנתא לשלם, יתרות הלוואות. על סמך מסמכים אלו נמלא את השדות הרלוונטים בהצהרת ההון.

2. רכישת רכב – מסמכים המעידים על הרכישה

3. רכישת דירה – חוזה רכישה + מסמכים המהווים תיעוד להוצאות נלוות כגון תשלום למתווך, עו"ד, תשלום מס שבח ועוד. סכומים אלו יירשמו בהצהרת ההון ביחד עם עלות רכישת הדירה או כסעיף נפרד כהוצאות נלוות.

4. תיעוד למתנות שהתקבלו כגון דירה, רכב וכו' – יש לרשום נכסים אלו בהצהרת ההון בסכום 0.

5. תכולת בית – יש לשמור תיעוד לרכישות מהותיות של פריטים בבית, אם נעשה סקר ביטוחי – ניתן להסתמך עליו אם אין תיעוד אחר, אבל עדיין עדיף לסמוך על קבלות לרכישות, כי הסקר מתמחר את עלות ההקמה של הפריטים בבית ולא את מה ששולם עליהם בפועל.

6. אם מתקבל במתנה מזומן – כדאי להכין נייר עבודה ולתאר בו את מהות התקבול של הכסף על מנת שיהיה תיעוד לעת הצורך להון שגדל.

7. טפסי 106 לשנת המס של שני בני הזוג

למידע נוסף וסיוע בהגשת הצהרת הון, צרו איתנו קשר עוד היום:

טל':  03-5293833  דוא"ל:  info@effectivestream.co.il