פתיחת תיק במס הכנסה – מה זה הקמת עסק עצמאי? איך מחשבים את המסים?

אלה הן השאלות אותן שואלים לקוחות המגיעים לייעוץ ראשוני להקמת העסק.על מנת לעשות קצת סדר בדברים, יש קודם כל להסביר מה זה באמת אומר פתיחת עסק עצמאי?

פתיחת תיק במע מ

כל פתיחה של תיק עצמאי מתחילה בראש ובראשונה במע"מ. יכול להיות זה עוסק פטור או עוסק מורשה. עוסק פטור איננו משלם מע"מ כלל. בנוסף, הוא איננו זכאי לקבל אי אילו החזרי מס בעבור הוצאותיו. כאשר הוא מקבל את כספו מהגורמים מולם הוא עובד, עליו להנפיק קבלה. בתחילתה של כל שנה, על העוסק הפטור להגיש לרשויות המע"מ, דיווח בנוגע להכנסות השנה הקודמת כעוסק פטור. את זאת ניתן לעשות עד לתאריך 31/1.

לעומת עוסק פטור, עוסק מורשה משלם 17% מע"מ. מן הצד השני, מע"מ כן מזכה אותו בעבור הוצאות מוכרות. (בניגוד לעוסק פטור שאיננו זכאי לכך). בעת שהוא מקבל כספים מלקוחות, עליו להנפיק חשבונית או קבלה.

תרחיש לדוגמה: בעל העסק מכר ללקוח סחורה אשר עלותה מסתכמת ב 117 ₪. את אותה הסחורה הוא קנה מהספק ב 58 ₪. עליו להביא את חשבונית המס שניתנה לו על ידי הספק, לרואה החשבון שלו. ללא חשבוניות מס בעבור הוצאות, לא ניתן להכיר במע"מ. התקבול הוא על סך 117 ₪, מתוכם, 100 ₪ שייכים לבעל העסק, ואילו 17 ₪ יש להעביר למע"מ. התשלום, שהוא על סך 58 ₪ (החשבונית אותה קיבל בעל העסק), מתוכו, 50 ₪ מהווים את ההוצאה שלו, ו 8 ₪ זהו הסכום המגיע לו חזרה מהמע"מ.

משמע, בעל העסק אמור לשלם למע"מ 9 ₪ נטו, לפי חישוב זה: (17-8), וההכנסה שלו נטו תהיה על פי חישוב זה:(100-50), 50 ₪. כאשר מדובר בעוסק פטור, לא קיים מע"מ, הכנסה נטו על פי חשבון זה: (117-58) תהיה שווה ל 59 ₪.

ומניין העניין בהכנסה נטו? הכנסה נטו היא למעשה בסיס המס בעבור מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי. הכנסה נטו שנתית, אשר בגינה יש לשלם מס הכנסה ומס לביטוח לאומי בעבור שנת המס הקלנדרית.

פתיחת תיק מס הכנסה

חישוב מס הוא קלנדרי, כלומר, בעבור התקופה שבין ינואר ועד דצמבר של אותה השנה. דוח למס מגישים בשנה העוקבת, משמע, בגין שנת 2016 יוגש דוח למס, במהלך שנת 2017.

בזמן שפותחים תיק עצמאי, ובהתאם לצפי מחזור ההכנסות, מס הכנסה קובע מקדמות אותן יש לשלם כל חודשיים בעבור ההכנסות. מקדמות אלה משולמות על חשבון המס של אותה השנה ויש לבדוק במהלך השנה, שהן אינן יותר נמוכות ממס משוער בגין אותה השנה. כאשר משלמים מעבר לנדרש, מקבלים החזר כספי, לאחר הגשת דוח, סכום הכסף צמוד לריבית והצמדה.

וישנו גם מצב הפוך

למשל: בעל העסק משלם בגין מחזור שנתי של 2% מקדמות, כלומר, במהלך השנה שילם 2000 ₪ על חשבון המס. אולם, כאשר נעשה חישוב של דוח למס הנוגע למהלך השנה העוקבת, מסתבר שבעל העסק חייב 3000 ₪ על חשבון המס. במקרים הללו, יהיה עליו להשלים את המס הנדרש בתוספת ריבית.

מה זה ניכוי מס במקור?

אם עובדים מול גופים גדולים, הם דורשים מבעלי עסקים,על מנת לשלם להם כסף, 2 אישורים שונים, אותם מקבלים ממס הכנסה והם תקפים לתקופה מוגבלת, ולא יאוחר מתאריך ה 31 למרץ לשנה העוקבת. משמע, בעבור שנת 2016 האישור יהיה בתוקף עד תאריך 31/3/2017 ולא יאוחר מזה. אלה הם שני האישורים הנדרשים:

  1. אישור על ניהול תקין של הספרים – על פי אישור זה, בעל העסק מדווח את כל הנדרש ממנו ובזמן, לרשויות המס. כמו כן, עליו לשלם בזמן את התשלומים הנדרשים.
  2. אישור על ניכוי מס במקור – אישור הנוגע לאחוזים אותם יש לנקות במקור ולהעביר על חשבון מס בעל העסק למס הכנסה. כמשתמע, רק גופים גדולים דורשים אישור מעין זה ועל פי האישור הם מעבירים לבעל העסק כספים לאחר ניכוי מס. למשל: אם לבעל העסק מגיע 117 ₪ כולל מע"מ, ועל פי האישור יש לנכות מס בשיעור של 5% במקור. לקוח בית העסק יעבירלו רק 117*0.95 = 111 ₪, ואילו 6 ₪ שמהווים 5% מהתשלום שצריך הלקוח להעביר לבית העסק, יועברו בשם העסק למס הכנסה. חשוב לדעת, מידי כל סוף שנה יש לקבל מהלקוח אישור על ניכוי מס במקור בשנת המס, על מנת שיהיה אפשר לדרוש את הכסף בחזרה כפי שעולה מדוח המס. זהו כסף ששולם על חשבון המס, או אם תירצו – מקדמה. הסכום שמנוכה במקור מופחת מסך כל המקדמות השוטפות שמשלמים למס ההכנסה בעבור אותה התקופה.

חישוב המס

חישוב המס נעשה בדוח למס בעבור כל ההכנסה החייבת של הנישום. כלומר, אם בעל העסק הרוויח 100 אלף ₪ ממשכורתו ועוד 50 אלף ₪ מהעסק, סך כל ההכנסה תסתכם ב 150 אלף ₪, ועל סכום זה יש לשלם מס על פי מדרגות המס, בניכוי מס שכבר שולם למס הכנסה כמובן בגין אותה השנה.

רווח מהעסק = הכנסות בניכוי הוצאות מוכרות. מהן הוצאות מוכרות? – לפרטים לחץ כאן

מדרגות המס לשנת 2017  להכנסה מיגיעה אישית הן:

הכנסה שנתית שיעור מס
עד 74,640 10%
מ 74,641 עד 107,040 14%
מ 107,041 עד 171,840 21%
מ 171,841 עד 238,800 31%
מ 237,601 עד 496,920 34%
מכל שקל נוסף 48%

בנוסף, בשנת 2017, יחול מס יסף של 3% על הכנסות יחיד שעלו על 640,000 ש"ח בשנת המס

הנה חישוב שמבוצע בדוח למס (כמובן שכל דוח למס אינדיווידואלי, והחישוב תלוי במצב משפחתי של הנישום, הפרשות לפנסיה וקופ"ג,ופרמטרים אחרים).

הכנסה חייבת 150 אלף ש"ח
מס לתשלום 22 אלף ש"ח
נקודות זיכוי (*) (6 אלף ש"ח)
מס שנוכה בתלוש (11 אלף ש"ח)
מס שנוכה על ידי לקוחות (4 אלף ש"ח)
מקדמות מס ששולמו (6 אלף ש"ח)
תוצאה סופית (5 אלף ש"ח) החזר המגיע ממס הכנסה

 

(*) נקודות זיכוי – מגיעות לכל נישום לפי מצבו המשפחתי, מספר ילדים, ועוד. שווי נקודת זיכוי בשנת 2016 הוא 216 ₪. לכל גבר מגיעות 2.25 נקודות לחודש ולכל אישה מגיעות 2.75 נקודות בחודש. השווי של נקודות הזיכוי מופחת מסך המס לתשלום.

ביטוח לאומי

כל מי שפותח תיק עצמאי במס הכנסה, עליו גם לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי. מידי חודש משולם לביטוח הלאומי סכום מקדמות אותו המוסד קובע על פי שיעור הכנסה חודשית צפויה. הדוח השנתי שמוגש למס הכנסה מועבר לביטוח לאומי אוטומטית מרשויות המס.

חישוב ביטוח לאומי מבוצע גם הוא על פי השנה הקלנדרית ומחושב בהתאם להכנסה חייבת של המיוצג. החישוב מתבצע ברמה חודשית ויש 2 מדרגות מס:

הכנסה חודשית של עצמאי (נתונים נכון לשנת 2017) עד 5,678 ש"ח לחודש [1] החל מ 5,679 ש"ח ועד [2]43,240 ש"ח לחודש
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
מס בריאות 3.10% 5%
סה"כ ביטוח לאומי לשלם 5.97% 17.83%

 

לתשומת ליבכם!

כל הכתוב במאמר זה איננו מהווה תחלופה לייעוץ. הוא נועד להמחשה בעבור אלה הרוצים להקים עסק, על מנת שיהיו מודעים באשר למחויבויות החלות עליהם בכל אחת מרשויות המס. כל החישובים הנ"ל הינם להמחשה בלבד. החישוב בפועל של החובות למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי תלוי בפרמטרים נוספים שלא הוזכרו במאמר. מומלץ, עוד טרם פותחים עסק עצמאי,ליצור קשר עם אנשי מקצוע על מנת לקבל ליווי מתאים ובכדי שלא תיווצרנה טעויות שעלולות לעלות ביוקר.

 

[1]נכון לשנת 2017 60% משכר ממוצע

[2]מחלק ההכנסה שמעל 60% משכר ממוצע ועד להכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח