עוסק מורשה – על מנת להיות עצמאי במדינת ישראל, יש לפתוח תיק עוסק במס ערך מוסף (כאן).

עוסק אשר יכול להיות עוסק פטור (כאן) או עוסק מורשה.

עוסק פטור הוא מי שהכנסתו בשנת המס אינה עולה על 98,707 ש"ח (נכון לשנת 2017) ונפתח לו תיק כעוסק פטור.

במידה ועבר את מכסת ההכנסות הנ"ל, ייחשב כעוסק מורשה ויחוייב במע"מ על פי חוק.

מה ההבדל בין עוסק מורשה לפטור?

עוסק מורשה משלם מע מ על ההכנסות שלו ומצד שני מזדכה על מע"מ בגין הוצאות שלו ( בהתאם לחוק).

הדיווח לרשויות על מע מ ייעשה מדי חודשיים.

חשוב מאוד להקפיד אם מתקרבים לתקרה להודיע למע"מ מראש ולהפוך לעוסק מורשה כדי לדרוש מע"מ על ההוצאות. אם נעדכן את רשות מע מ רטרואקטיבית – לא ניתן יהיה לדרוש מע מ על ההוצאות.

לאחר ההודעה לרשויות, העוסק יחוייב בתשלום מע"מ עסקאות על ההכנסה העודפת, אולם במידה ולא ידווח על השינוי מראש – יחולו עליו הקנסות הבאים:

1. מע"מ תשומות על הוצאות לא יוכר לצורכי מע"מ, עד ליום הדיווח למע"מ על המעבר לעוסק מורשה (ניתן להגיש בקשה מיוחדת להכרה אבל לא בטוח כי המע"מ יסכים לכך, וגם אם כן זה יהיה רק 6 חודשים אחורה ולא יוכר מע"מ תשומות בגין שנת מס קודמת).

2. קנסות וריביות על אי תשלום בזמן של מע"מ עסקאות.

עוסק פטור? זה הזמן לבדוק האם אתה חורג מתקרת ההכנסות המותרת, והאם הגיע הזמן לעבור לעוסק מורשה.

נשמח לעמוד לרשותכםף 03-5293833,  info@effectivestream.co.il