כשרוצים להקים עסק עצמאי, השלב הראשון הוא פתיחת תיק במע"מ. ללא פתיחת תיק במע"מ לא ניתן להתחיל את הפעילות ולקבל תקבולים מלקוחות.

ברגע שפותחים תיק במע"מ, הופכים להיות עוסק.

העוסק יכול להיות פטור או חייב/מורשה. מי שאינו פטור אוטומטית הופך לעוסק מורשה.

עוסק פטור – אינו משלם מע"מ על הכנסותיו ולא דורש בחזרה מע"מ על ההוצאות שלו. מוציא קבלה בעת קבלת הכנסה.

עוסק מורשה– משלם מע"מ על הכנסותיו ודורש בחזרה מע"מ על הוצאותיו. מוציא חשבונית מס בעת ביצוע העבודה וקבלה בעת התקבול. ניתן במקרים מסוימים לדחות את הוצאת חשבונית המס עד לתקבול הכסף בפועל על מנת למנוע מצב של תשלום מע"מ לרשויות טרם קבלת הכסף מלקוח, ראה מאמר דחיית מועד הוצאת חשבונית מס.

אז מתי עוסק יכול להיות פטור?

1.  הכנסה לשנה  אינה עולה על תקרה. נכון לשנת 2017 התקרה הינה 98,707 ש"ח.

2.  לא נכלל ברשימת בעלי מקצוע שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים:

 )א) בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית;

  (ב) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

  (ג) בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15(4) לפקודת התעבורה;

  (ד) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

  (ה) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;

  (ו)  סוחר רכב ומתווך רכב;

  (ז) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;

  (ח) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

 יש לשים לב, אם יש שכיר שמעוניין לפתוח תיק כעצמאי ולעבוד במקביל כשהכנסתו העיקרית הינה ממשכורת, הוא לא יוכל לפתוח תיק של עוסק פטור אם הוא נכלל ברשימת בעלי המקצוע הבאים: מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין.

 פתיחת עסק זעיר או עוסק זעיר – תמה תקופתו של המונח והוא אינו קיים עוד לצורך עבודה מול הרשויות.

שותפות – יכולה להיות עוסק פטור או מורשה, אבל אם יש שותף שיש לו עוד תיק במע"מ-הבדיקה האם אפשר להיות עוסק פטור תיעשה במצטבר עם הפעילות בכל התיקים יחדיו

מבחינת מע"מ – עוסק פטור חייב לדווח מדי שנה עד ליום 31 בינואר של השנה העוקבת על המחזור שלו (קרי הכנסותיו). הדיווח ייעשה בטופס הצהרה שנשלח בדואר או באינטרנט http://www.shaam.gov.il

להנחיות מס הכנסה להתנהלות של עוסק פטור לחץ כאן

לאחר פתיחת תיק במע"מ – יש לפתוח תיקים במס הכנסה וביטוח לאומי. לפרטים נוספים ראה כאן.

 נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בהקמת העסק, צרו קשר 03-5293833 או info@effectivestream.co.il