תקרת ההכנסות לעוסק פטור החל מ- 1/1/17 הינה 98,707 ש"ח