כללי

מטבע וירטואלי – מס הכנסה

עמדת מס הכנסה – שימוש במטבע וירטואלי

מס הכנסה מגבש בימים אלו (מרץ 2018) את החוזר הסופי לעניין ההתייחסות למטבעות וירטואלים

לאור השאלות שנשאלנו על ידי מספר לקוחות, מצ"ב מספר עקרונות שגובשו כבר (טרם פורסם כסופי) לידיעתכם:

1. מכירת נכס/מתן שירות כנגד מטבעות וירטואליים מהווה עסקת חליפין אשר תירשם לפי השווי ההוגן שלה (צריך היה לבחון את היבטי המעמ בנושא)
2. מטבעות וירטואלים אינם מהווים "מטבע" לעניין חוק בנק ישראל ומס הכנסה, ולכן הפרשי שער שלהם אינם רלוונטים לעניין מס הכנסה
3.מטבע וירטואלי מהווה נכס לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, ולכן המרה/שימוש במטבע וירטואלי דורש דיווח למס הכנסה על רווח הון (שיעור מס 25%)
4. היה ומסחר של נישום במטבע וירטואלי מגיע לרמת עסק – שיעור המיסוי יהיה לפי שיעור המס השולי (אם מדובר ביחיד)

תשימו לב שלא מדובר בעקרונות סופיים ויכולים להשתנות עוד בהמשך

 

(*) המאמר לצורך מידע כללי בלבד. לא מדובר בייעוץ מכל סוג שהוא.

 

חשבונית זיכוי

 חשבונית זיכוי או ביטול חשבונית מס

קודם כל – מי שמדווח על בסיס מזומן למעמ – הנושא לא רלוונטי עבורו.
שכן, הוא מוציא חשבונית עסקה כדרישת תשלום ורק בעת תקבול הכסף מוציא חשבונית מס/קבלה.

במידה ומוציאים חשבונית מס על בסיס מצטבר ( לפני קבלת הכספים)
מה הנסיבות לביטול חשבונית מס או הוצאת חשבונית זיכוי:
1. העסקה או חלק ממנה לא יצאה לפועל, לא התממשה
2. העסקה בוטלה
3. חל טעות ברישום החשבונית

תשימו לב – אם הוצאנו חשבונית מס והלקוח לא משלם לנו זה לא סיבה לבטל חשבונית מס!!!!
הרי עדיין הלקוח חייב כסף ואנחנו רוצים לקבל אותו!
העסקה אכן התקיימה אבל לא שילמו לנו עליה ולכן לא מבטלים את החשבונית.
רק בתנאי שמדובר בחוב אבוד (עם מכתב עו"ד) ניתן לבטל חשבונית מס.

אז, איך מבטלים חשבונית מס?

במצב בו חשבונית מקורית עוד נמצאת ביד שלנו ועוד לא דיווחנו עליה למעמ 
פשוט לרשום עליה מבוטל ולצרף את המקור להעתקים של החשבונית

במצב בו החשבונית המקורית נשלחה ללקוח אבל עוד לא דיווחנו עליה למעמ 
ניתן להוציא חשבונית נוסף ללקוח עם התיקון (יש לציין סכום חיוב/זיכוי, מספר חשבונית אותה מתקנים וסיבה לשינוי הסכום)

במצב בו חשבונית מקורית נשלחה ללקוח ודיווחנו עליה למעמ
ניתן להוציא חשבונית זיכוי ללקוח בהתקיים אחד מ-4 התנאים הבאים:
1. הלקוח חתם על ההעתק שנשאר אצלינו כי הוא מאשר את קבלת הזיכוי
2. נשלח בדואר רשום עם אישור מסירה
אם סכום הזיכוי מעל 1,400 ש"ח יש לצרף את אישור המסירה)
3. אישור קבלת הזיכוי בפקס
4. אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלת הזיכוי

 

(*) המאמר לצורך מידע כללי בלבד. לא מדובר בייעוץ מכל סוג שהוא.

 

הפרשות סוציאליות לעצמאי 2018

הפרשות סוציאליות לעצמאי 2018

קופת פנסיה

מהי ההטבה שמגיעה לעצמאי בדוח למס הכנסה כתוצאה מהפקדה לקופת פנסיה?

מתוך סך ההפקדה השנתית (עד לתקרה מקסימלית כפי שמתואר להלן) –

11% מההפקדה מוכר כניכוי כלומר כהוצאה בדוח למס הכנסה

5% מוכר כזיכוי כלומר מופחת מסך המס שיש לשלם למס הכנסה

להפקדה לקופת פנסיה לשנת 2017 יש מגבלת מינימום (קיימת חובה להפקיד לקופת הפנסיה לפחות את המינימום) ותקרת מקסימום

התקרות המינימליות להפקדה הן:.

הכנסה חודשית עד 4,953 ש"ח – 4.45%

הכנסה חודשית מ 4,954 ש"ח ועד 9,906 ש"ח – 12.55%

התקרות המקסימליות להפקדה הן:

ההפקדה המקסימלית המותרת הינה 16.5% מההכנסה החייבת לשנה עד תקרת הכנסות שנתית של 208,800 ש"ח (אם מפקיד גם לאובדן כושר עבודה)

מה קורה אם עצמאי הוא גם שכיר ובגין הכנסתו כשכיר משולמת פנסיה?

עצמאי + שכיר – תקרה מינימלית להפקדה פנסיונית

התקרה המינימלית להפקדה הינה הכנסה של 9,906 ש"ח בחודש

כלומר אם ההפקדות כשכיר (כולל חלק מעסיק) גבוהות ממינימום הפקדה נדשרת לפי החוק – לא נדרש לבצע השלמה. אחרת יש לבצע השלמה עד התקרה המינימלית בחוק

עצמאי + שכיר – תקרה מינימלית להפקדה פנסיונית

התקרה המקסימלית להפקדה כעצמאי הינה עד 17,400 ש"ח לחודש הכנסות כעצמאי ושכיר יחדיו בגינן משולמת פנסיה

אם ההכנסה כשכיר מעל 8,700 ש"ח לחודש –

ניתן להפקיד עד תקרה של 21,750 ש"ח לחודש הכנסות שכיר+עצמאי בגינן משולמת פנסיה, אולם בגין הפקדה לפנסיה בגין הכנסה העולה על 17,400 ש"ח לחודש יוכר רק 11% ניכוי ולא יוכר זיכוי כלל.

קרן השתלמות

מהי ההטבה שמגיעה לעצמאי בדוח למס הכנסה כתוצאה מהפקדה לקרן השתלמות?

סך ההפקדה המקסימלית המותרת הינה 18,240 אלף ש"ח לשנה ללא קשר להכנסות

לצורך קבלת הטבה למס – ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה החייבת (עד תקרה של 261,000 ש"ח) וזו יותר כניכוי בדוח למס

מה קורה אם עצמאי הוא גם שכיר ובגין הכנסתו כשכיר משולמת קרן השתלמות?

התקרה המקסימלית להפקדה כעצמאי הינה 4.5% מההכנסה החייבת (עד תקרה של 261,000 ש"ח לשנה הכנסות בגינן משולמת קרן השתלמות כעצמאי ושכיר יחדיו)

 

אובדן כושר עבודה

הוצאה מוכרת בדוח למס לאובדן כושר עבודה הינה 3.5% שנתית חייבת ועד תקרת הכנסה של 24,765 ש"ח לחודש

 

(*) המאמר נרשם בלשון זכר לשם נוחיות בלבד והוא מתייחס לשני המינים

(*) אין לראות באמור במאמר זה ייעוץ מכל סוג שהוא

ספירת מלאי

ספירת מלאי

המאמר רלוונטי למי שיש לו מלאי בעסק

תשימו לב שלא כל מי שיש לו מלאי חייב לספור אותו

הוראות ניהול ספרים מגדירה במפורש  מי חייב בספירת מלאי (ראה  כאן)

מי שאינו חייב – עדיף כן לעשות ספירה כדי להעמיד מלאי במצב אמיתי ולהצהיר על הרווח הנכון לצרכי מס

יש לשים לב – כל מי שתוספת י"א חלה עליו (נותני שירותים אחרים) חייבים לעשות ספירת מלאי אם המחזור העסקי שלהם מעל 2,150,000 או אם המלאי הוא מהותי או מעל 10,100 ש"ח

ספירת מלאי יש לבצע ב 31 בדצמבר מדי שנה (למעט מצב בו ביקשנו מראש ממס הכנסה אישור למועד אחר)

מהי ספירת מלאי?

אנחנו מבצעים ספירה של כל הפריטים שיש למכירה נכון ל 31/12/17 כשאנחנו מפרידים (לפי הרלוונטיות) בין:

מלאי פיזי שקיים בעסק

מלאי בתהליך – פריטים שנמצאים בתהליך ייצור

מלאי מת – מלאי שצריך להיזרק כי הפריטים לא יימכרו (עדיין צריך לספור אם נמצא במחסן)

מלאי במשגור – מלאי שנמצא בשילוח ללקוח (עדיין שייך לנו לפי הסכם עם לקוח)

מלאי בקונסיגנציה – מלאי ששייך לנו אבל נמצא אבל לקוח שלנו

מצאי – מלאי שנמצא אצלינו/במשגור אבל כבר נמכר ללקוח (צריך עדיין לספור אותו כמותית)

מצ"ב קובץ לדוגמא ספירת מלאי

לשים לב – עוסקים מורשים/חברות למלא סכומים ללא מע"מ !!!!

בסוף הספירה יש לחתום על דפי הספירה ולהעביר אלינו כחלק מניירות העבודה לדוח שנתי

כיצד מוצג המלאי בדוחות?

המלאי מוצג לפי הנמוך בין שווי לעלות

לכן חשוב בטופס בנוסף לעלות רכישה לציין מה השווי של הפריט ליום הספירה

(*) המאמר לצורך מידע כללי בלבד. לא מדובר בייעוץ מכל סוג שהוא.

 

מי חייב בספירת מלאי

ספירת מלאי – מי חייב בספירת מלאי לפי הוראות ניהול ספרים

 1. יצרנים
 2. סיטונאים
 3. קמעונאים למעט קמעונאי שמחזורו העסקי אינו עולה על 350,000 ש"ח ובעסקו לא יותר מ-2 מועסקים
 4. קבלנים (בתנאים מסויימים)
 5. טכנאי שיניים ורופא שיניים – לגבי מלאי של מתכנות עדינות
 6. סוחר במקרקעין
 7. סוחר רכב
 8. נותני שירותים אחרים חייבים אם המחזור מעל 2,150,000 או אם המלאי הוא מהותי או ערכו עולה על 10,100 ש"ח
 9. חקלאים
 10. בעלי תחנות דלק
 11. יהלומנים

 

 

הפרשות סוציאליות לעצמאי 2017

הפרשות סוציאליות לעצמאי 2017

קופת פנסיה

מהי ההטבה שמגיעה לעצמאי בדוח למס הכנסה כתוצאה מהפקדה לקופת פנסיה?

מתוך סך ההפקדה השנתית (עד לתקרה מקסימלית כפי שמתואר להלן) –

11% מההפקדה מוכר כניכוי כלומר כהוצאה בדוח למס הכנסה

5% מוכר כזיכוי כלומר מופחת מסך המס שיש לשלם למס הכנסה

להפקדה לקופת פנסיה לשנת 2017 יש מגבלת מינימום (קיימת חובה להפקיד לקופת הפנסיה לפחות את המינימום) ותקרת מקסימום

התקרות המינימליות להפקדה הן:.

הכנסה חודשית עד 4,837 ש"ח – 4.45%

הכנסה חודשית מ 4,838 ש"ח ועד 9,673 ש"ח – 12.55%

התקרות המקסימליות להפקדה הן:

ההפקדה המקסימלית המותרת הינה 16.5% מההכנסה החייבת לשנה עד תקרת הכנסות שנתית של 206,400 ש"ח

מה קורה אם עצמאי הוא גם שכיר ובגין הכנסתו כשכיר משולמת פנסיה?

עצמאי + שכיר – תקרה מינימלית להפקדה פנסיונית

התקרה המינימלית להפקדה הינה הכנסה של 9,673 ש"ח בחודש

כלומר אם מרוויח כשכיר מעל תקרה זו ומשולמת בגין הכנסתו פנסיה- אין חובה להפריש כעצמאי לפנסיה

אם מרוויח כשכיר מתחת לתקרה זו ומעל 4,837 ש"ח לחודש – חייב להפריש לפנסיה כעצמאי עד לתקרה כוללת של הכנסות של 9,673 ש"ח לחודש בגינן משולמת פנסיה

עצמאי + שכיר – תקרה מינימלית להפקדה פנסיונית

התקרה המקסימלית להפקדה כעצמאי הינה עד 17,200 ש"ח לחודש הכנסות כעצמאי ושכיר יחדיו בגינן משולמת פנסיה

אם ההכנסה כשכיר מעל 8,600 ש"ח לחודש –

ניתן להפקיד עד תקרה של 21,500 ש"ח לחודש הכנסות שכיר+עצמאי בגינן משולמת פנסיה, אולם בגין הפקדה לפנסיה בגין הכנסה העולה על 17,200 ש"ח לחודש יוכר רק 11% ניכוי ולא יוכר זיכוי כלל.

קרן השתלמות

מהי ההטבה שמגיעה לעצמאי בדוח למס הכנסה כתוצאה מהפקדה לקרן השתלמות?

סך ההפקדה המקסימלית המותרת הינה 18,240 אלף ש"ח לשנה ללא קשר להכנסות

לצורך קבלת הטבה למס – ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה החייבת (עד תקרה של 260,000 ש"ח) וזו יותר כניכוי בדוח למס

מה קורה אם עצמאי הוא גם שכיר ובגין הכנסתו כשכיר משולמת קרן השתלמות?

התקרה המקסימלית להפקדה כעצמאי הינה 4.5% מההכנסה החייבת (עד תקרה של 260,000 ש"ח לשנה הכנסות בגינן משולמת קרן השתלמות כעצמאי ושכיר יחדיו)

 

אובדן כושר עבודה

הוצאה מוכרת בדוח למס לאובדן כושר עבודה הינה 3.5% שנתית חייבת ועד תקרת הכנסה של 24,183 ש"ח לחודש

 

(*) המאמר נרשם בלשון זכר לשם נוחיות בלבד והוא מתייחס לשני המינים

(*) אין לראות באמור במאמר זה ייעוץ מכל סוג שהוא

מעסיק

מעסיק – דגשים לעניין העסקת עובדים

מעסיק – במיוחד בשבילך מצורף בזאת דגשים כלליים למעסיקים בעת העסקת עובדים

מעסיק – טופס 101

חשוב מאוד למלא טופס 101 + לצרף ת.ז. בתחילת כל שנה העובד חייב לחתום מחדש על טופס 101

העובד חייב למלא את כל הסעיפים בטופס, ובמיוחד לא להשאיר ריקים סעיפים ד'+ה' ולחתום על הטופס

מעסיק – תיאום מס

עובד שמועסק ביותר מעבודה אחת – יש להביא תיאום מס

העובד יכול להפיק את תיאום המס בעצמו דרך האינטרנט בקישור זה

מעסיק – ריכוז נתונים להכנת משכורות

לנוחיותכם – מצורפת בזאת דוגמה דוח שכר שיש למלא מדי חודש ולהעביר אלינו לצורך הכנת המשכורות

מעסיק – רישום שעות עבודה

כל מעסיק חייב לפי חוק לנהל שעות עבודה לעובדים (גם עובדים במשרה מלאה).

מצורף בזאת אקסל שעות עבודה לשימושכם.

לצורך הכנת המשוכורות יש להעביר אלינו את שעות ההעסקה בפועל

מעסיק – פנסיה

 • כל עובד שהייתה לו קופה פעילה בעת ההעסקה – חובה להפריש לו לפנסיה אחרי 3 חודשי העסקה רטרואקטיבית מתחילת ההעסקה
 • כל עובד שלא הייתה לו קופה פעילה בעת ההעסקה – חובה להפריש לו לפנסיה אחרי 6 חודשי העסקה
 • החל מ 1/1/18 יכנסו לתוקף תקנות לפיהם כל המעסיקים יחוייבו בדיווח מפורט לקופות הפנסיה בגין ההפרשה הפנסיונית לעובדים.

מעסיק – החזר נסיעות לעובדים

בכל תלוש יש לכלול החזר הוצאות נסיעות או אם מדובר ברכב של החברה – שווי רכב

מעסיק – אוכל לעובדים

מעסיק שמשלם על אוכל לעובד – יש לזקוף לעובד שווי בתלוש

במקרה זה, הוצאות אוכל לעובדים מוכרת למעסיק כהוצאה מוכרת

מעסיק – דמי מחלה

מחלה לעובד/לילד מחושבת לפי התנאים הבאים

 • לפי אישור מחלה
 • יום ראשון – לא משלמים
 • ימים שני + שלישי – 50% מהשכר משולם
 • החל מיום רביעי של המחלה – משלמים בגין ימי מחלה 100%

עובד לא יכול לנצל ימי מחלה מעבר לימים הצבורים בתלוש

מעסיק – ימי חג

 • לעובד יומי/שעתי – משולם אחרי 3 חודשי העסקה
 • לעובד חודשי – משולם מיום העסקה

מעסיק – דמי הבראה

 • מגיע לעובד אחרי שהועסק לפחות שנה.
 • משולם פעם בשנה לפי החוק – ראה קישור מצ"ב

כל ההנחיות לפי החוק, המעסיק רשאי לתת לעובדים הטבות מעבר לחוק ( לא ניתן לתת לעובדים תנאים מתחת לסף הקבוע בחקיקה}.

מדובר בדגשים כללים, לסוגיות מיוחדות (לדוגמא עובדים גלובליים, עובדים בהריון, תנאים מיוחדים בהסכם העסקה, הסכמים קיבוציים ועוד) ניתן לפנות אלינו לשאלות ונשמח לסייע

משרדנו מספק בנוסף שירות הכנת הסכמי העסקה.

 

נשמח לסייע לכל שאלה 03-5293833  אפקטיב סטרים בע"מ בשיתוף עם משרד רואי חשבון KTG

*אין לראות במאמר זה ייעוץ מכל סוג שהוא

*המאמר כתוב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אבל מיועד לנשים וגברים כאחד.

חברה או עוסק?

חברה או עוסק?

חברה או עוסק – מה עדיף?

אתם לקראת הקמת עסק עצמאי? מזל טוב

יש עודף מידע באינטרנט וזה קצת מבלבל? בואו נעשה סדר במושגי בסיס

בעל עסק יכול להיות יחיד (או כמה יחידים, קרי שותפות), או חברה

יחיד הפותח עסק ייקרא עצמאי במס הכנסה ועוסק במעמ

בתור עצמאי – הוא ידווח למס הכנסה ולביטוח לאומי על ההכנסות שלו

בתור עוסק – הוא ידווח למע"מ על ההכנסות שלו, עוסק יכול להיות פטור או מורשה

אם החלטת לפתוח חברה –

היא תיקרא חברה במס הכנסה והיא תהיה כמו עוסק מורשה לעניין המעמ ( קרי תשלם מעמ על ההכנסות ותדרוש מעמ על ההוצאות בהתאם להגבלות הקבועות בחוק)

עוסק פטור vs. עוסק מורשה

עוסק פטור – חי בעולם ללא מעמ, מדווח לרשויות המעמ פעם בשנה על הכנסותיו (מדריך מע"מ לעוסק חדש)

עוסק יכול להיות פטור אם יש לו הכנסה שנתית מתחת לכ- 98 אלף ש"ח ואם הוא אינו עוסק במקצוע חופשי אשר לפי הגדרות בחוק המע"מ אינו יכול להיות עוסק פטור ( לדוגמא מהנדס, עורך דין, רואה חשבון, יועץ לארגון וכו')

עוסק מורשה  – אם העוסק אינו פטור (כי עבר תקרת ההכנסות או כי העיסוק שלו לא יכול להיות עוסק פטור) הוא ייקרא עוסק מורשה ואז הוא ישלם מעמ על הכנסותיו ומצד שני ידרוש מהמדינה מעמ על ההוצאות שלו (בהתאם להגבלות הקבועות בחוק)

אילו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק? לחצו כאן

 

חברה או עוסק – מה השיקולים ?

 1. שיקול משפטי – החברה היא ישות משפטית נפרדת בערבון מוגבל ( בע"מ) כלומר יש הגנה מחשיפות משפטיות אישיות על הבעלים (בתנאים מסויימים) של החברה כי יתבעו את החברה ולא את הבעלים.
 2. נוחות לעניין שותפים – אם יש מספר שותפים בעסק, הרבה יותר נוח להקצות מניות לכל אחד לפי % השותפות שלו. זה מקל אח"כ גם על מכירת חלק בעסק וכל ההתנהלות של חלוקת רווחים.
 3. שיקול מיסויי – אומנם יש עלות להקמה וניהול שוטף של חברה, אבל אם מדובר בעצמאי וההכנסה נטו (אחרי הוצאות) שנשארת לו מהעסק הינה לפחות 50 אלף ש"ח קיימת כדאיות מובהקת להקים חברה למרות העלויות הנוספות. הוא ימשוך חלק מהכסף כשכר וחלק כדיבידנד וכך יחסוך בגין חלק מההכנסה תשלומי ביטוח לאומי ( כ -17%!!)
 4. שיקול ניהולי – כאשר מדובר בחברה, קיימת חובה לבצע התאמות של כל התנועות הכספיות למסמכים התומכים בתנועות אלו, לכן הנהלת החשבונות נותן מצג נתונים מהימן יותר לבעלים של העסק על הפעילות שלו.
 5. שיקול שיווקי – למרות שבפועל אין הבדל מקצועי בין עבודה של עצמאי מול חברה, חברה נתפסת מבחינה פסיכולוגית אצל חלק גדול מהעסקים במשק כיותר יציבה, מקצועית ורצינית, לכן שיווקית רבים יעדיפו לעבוד עם חברה ולא עם עצמאי.

 

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה 03-5293833 info@effectivestream.co.il

 

(*) אין לראות במאמר זה ייעוץ מכל סוג שהוא.

 

נסיעה עסקית לחו"ל

נסיעה עסקית לחו"ל- הוצאות בייצור הכנסה

נסיעה עסקית לחו"ל – מתי ניתן להכיר בנסיעה לחו"ל כנסיעה עסקית? ולמה בכלל זה חשוב?

לתשומת לב הנוסעים לחו"ל למטרה עסקית

ניתן להכיר בהוצאות טיסה (לא מחלקת עסקים) וכן בהוצאות נוספות הקשורות לנסיעה (לינה, אש"ל, נסיעות וכו') בהתאם להגבלות הקבועות בתקנות מס.

מהי מטרה עסקית?

קודם כל, חשוב מאוד שהנסיעה תהיה למטרה עסקית כגון השתתפות בכנס או השתלמות מקצועית, מפגש עם לקוחות/ספקים של העסק, מפגש עם שותפים פוטנציאליים להמשך דרכו של העסק וכו'.

חייבים לשמור תיעוד לכך, קרי – אישור השתתפות בכנס, תכתובת במייל עם קביעת מועדי פגישות.

כמו כן, חשוב לנהל רישום יומי של מה בדיוק נעשה מדי יום לצורך התפתחות וקידום העסק ( עם מי נפגשנו, מה עשינו, מה התוצאה של המפגש)

יש לשים לב כי במקרה בו ההוצאה מעורבת ( גם עסקית וגם בילוי) יש לבחון מהו החלק היחסי של הנסיעה שניתן לייחס לנסיעה עסקית ואז בהתאם נכיר בהוצאות הנסיעה שמתייחסות לפן העסקי שלה.

הוצאות טיסה

ניתן להכיר בהוצאות טיסה במחלקת תיירים כהוצאה מלאה אם הנסיעה לחו"ל הינה למטרה עסקית.

הוצאות נוספות

נסיעה עסקית כוללת בתוכה לינה ( שהייה), אש"ל, נסיעות בחו"ל לצורך העסק, עלות השתתפות בכנס/תערוכה, רכישת חומרים/מוצרים מיוחדים לעסק וכו.

הוצאות אלו יוכרו בהתאם להגבלות הקיימות בתקנות מס הכנסה.

לכל אחת מההוצאות הללו ( למעט אש"ל) יש לשמור את התיעוד המתאים לצורך חישוב מה הסכום שניתן לדרוש כהוצאה בהנהלת החשבונות.

למה בכלל זה חשוב?

נסיעה עסקית לחו"ל – מוכרת כהוצאה בדוח השנתי ומפחיתה בסופו של דבר את חבות המס של בעל העסק

חבל לא להכיר בהוצאות שהוצאו לטובת הפרנסה….

 

לצורך ההכרה בהוצאות יש לשמור תיעוד של כל ההוצאות הרלוונטיות לנסיעה ולמלא את הצהרת לקוח בדבר נסיעה לחו"ל .

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה 03-5293833 info@effectivestream.co.il

 

 

 

הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור

הוראות ניהול ספרים – עוסק פטור

הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור – בואו נעשה סדר:

פתחתם עסק עצמאי? מזל טוב!

אז אילו הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור חלות מכאן ועכשיו?

KNOW THE RULES

KNOW THE RULES

הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור  – פנקס קבלות

עוסק פטור ( בניגוד לעוסק מורשה)  יכול לקנות פנקס קבלות סטנדרטי ולא חייב להדפיס פנקס אישי.

הקבלות צריכות להיות ממוספרות ורצופות.

אם מוציאים חשבוניות עסקה (דרישות תשלום) – חייבים פנקס נוסף עם ספרור שונה מפנקס הקבלות.

שם העסק בקבלה חייב להתאים לשם העסק בתעודת עוסק שהתקבלה ממע"מ בעת פתיחת תיק.

בפנקס יהיה לפחות העתק אחד לכל קבלה (עדיף שני העתקים).

הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור – תקבולי כספים בעסק

בעת תקבול כספים (גם אם התקבול דחוי) חייבים להוציא קבלה. אם מזומן – קבלה במקום.

חובה לציין בקבלה – שם המשלם, מספר עוסק, פרטי תקבול, מהות תקבול, תאריך וחתימה.

אם מוציאים חשבונית עסקה לפני התקבול – חייבים בקבלה לרשום מספר חשבונית עסקה.

חל איסור לקבל כספים לפני פתיחת תיק במע"מ!!!!

חובה שיהיה רציפות בתקבולים ובתאריכים – אם דילגנו על מסמך, לרשום מבוטל עליו ולשמור את המקור עליו רשום מבוטל.

חובה לשמור את ההעתק של הקבלה.

המקור של הקבלה (גם אם קבלה מקופה רושמת) יש למסור ללקוח. אם הלקוח לא לקח – לזרוק, לא לשמור!!

הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור – הוצאות

חובה לשמור הוצאות בייצור הכנסה! כלומר אם יש הוצאות חייבים לדווח עליהם.

אם לא עובדים עם רואה חשבון/יועץ מס, חובה לשמור את כל ההוצאות בקלסר מסודר ועדיף עם חוצצים לפי חודשים – זה נקרא ספר תיעוד חוץ

מהן הוצאות בייצור הכנסה?——> ראו כאן רשימה חלקית של הוצאות מוכרות.

הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור – ספר תקבולים ותשלומים

עצמאי שאינו מנהל הנהלת חשבונות באופן שוטף באמצעות יועץ מס/רואי חשבון (קרי תוכנה מאושרת על ידי מס הכנסה) חייב לנהל ספר תקבולים ותשלומים.

זהו ספר שרוכשים בחנויות (לא ניתן לנהל באקסל/וורד) ובו בעת יש לפרט את כל ההכנסות וההוצאות שיש בעסק.

את כל הרישומים בספר כולל תיקון טעויות יש לבצע בעט!

חשוב להקפיד על רציפות בתאריכים ולעדכון הספר באופן שוטף ,לא בדיעבד.

סיכום תוצאות הפעילות ייעשה בספר ולפי הספר ידווחו הנתונים לרשויות המתאימות.

הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור – דיווח שנתי למס ערך מוסף

מדי שנה עד ה 31/1 לשנה העוקבת לשנת הדוח יש לדווח באמצעות טופס שמגיע בדואר או אופן מקוון למע"מ על סך ההכנסות שהיו בשנה הקודמת בעסק.

הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור – דוח שנתי

יש להגיש מדי שנה לא יאוחר מ 30/4 לשנה העוקבת לשנת הדוח, את הדוח השנתי למס הכנסה.

——–> לפרטים נוספים על דו"ח שנתי.

חשוב להקפיד ולהגיש בזמן כדי להימנע מקנסות.

הנחיות של מס הכנסה לעוסק פטור – הצהרת הון

במהלך שנה ראשונה לאחר פתיחת עסק עצמאי ( ולאחר מכן מדי 5-7 שנים) מס הכנסה שולח דרישה להצהרת הון.

——-> לפרטים נוספים על הצהרת הון.

יש לשים לב ולעקוב שקיבלתם את הדרישה והגשתם את הצהרת ההון בזמן כדי להימנע מקנסות.

 

הוצאות מוכרות בעסק

הוצאות מוכרות בעסק – הוצאות בייצור הכנסה

מצורפת בזאת רשימה חלקית של הוצאות מוכרות בעסק.

יש לשים לב!!!

מדובר ברשימה כללית ויש לקבוע מהן ההוצאות המוכרות בעסק רק לאחר ייעוץ מקצועי.

לכל עסק ייחודיות משלו ולכן אין להסתמך על הרשימה הזו ללא התייעצות נוספת איתנו לגבי הכרה בהוצאה ספציפית.

אז, אילו הוצאות נכיר בייצור הכנסה?

 1. שכר וכל מה שנלווה לשכר ( כל ההפרשות הסוציאליות שחלות על המעסיק)
 2. שכירות משרד והוצאות אחזקתו (אם העסק מתנהל מדירת מגורים, שכ"ד לא מוכר והוצאות אחזקה מוכרות חלקית)
 3. טלפון, פלאפון (חלקי), אינטרנט
 4. רכב (לעצמאים – 45% מוכר, אם ההוצאה מתרחשת בחברה מוכר רק אם נזקף שווי בתלוש, למעט מקרים חריגים)
 5. משרדיות, מחשוב
 6. כיבוד (רק במשרד, מוכר 80%)
 7. הנהלת חשבונות, תוכנות לניהול העסק, רואה חשבון
 8. אירוח אורחים מחו"ל (נדרש תיעוד מתאים)
 9. נסיעה עסקית לחו"ל (נדרש תיעוד מתאים)
 10. חומרי גלם (לעסק יצרני)
 11. שיווק ופרסום

 

 

דיווח מקוון של מעסיק על הפקדת כספים

חובות המעסיק – הפרשה לפנסיה וקרן השתלמות

דיווח מקוון של מעסיק על הפקדת כספים לקופת גמל, קרן השתלמות או ביטוח פנסיוני מהווה חלק מחובות המעסיק והחל מ 1/1/18 חל על כל המעסיקים במשק.

יש לשים לב!!!

המעסיק אחראי להעביר לקופות הרלוונטיות את הכספים שהעובד זכאי להם וחל איסור לעכב את העברת הכספים מכל סיבה שהיא.

עד מתי חלה חובה להעביר את הכסף?

תוך חודש מתום החודש בגינו חושבו ההפרשות בתלוש השכר.

לדוגמא-הפרשות בגין חודש מאי יש להעביר לקופות לא יאוחר מ 1 ביולי.

יש לשים לב להעביר את כל המרכיבים – חלק העובד שנוכה בתלוש + חלק מעסיק + חלק פיצויים.

עיכוב מעל 21 יום ממועד אחרון לתשלום שכר מהווה הלנת שכר.

עיכוב מעל 30 יום מהווה עבירה פלילית וחושף את המעסיק לעונשים כבדים יותר ( קנס ואף מאסר).

לדוגמא – אם בגין חודש מאי לא שולם שכר עד 1.7 נראה בתשלום זה הלנת שכר,

ואם לא שולם עד 10.7 – חשיפה של מעסיק לקנס ואף מאסר.

חובת דיווח מקוון של מעסיק על הפקדת כספים

החל מ 1/1/2017 כל המעסיקים במשק חייבים בעת תשלום כספי פנסיה, קופ"ג וקרן השתלמות לקופות  להעביר לגופי המוסדיים דיווח מקוון על פרטי ההפקדה.

מה יכלול הדיווח?

במסגרת דיווח מקוון של מעסיק על הפקדת כספים לקופת גמל, קרן השתלמות או ביטוח פנסיוני, ייכללו פרטים לגבי:

 1. ההפקדה של הכסף.
 2. פרטי עובד כולל שכר בגינו בוצעה ההפקדה.
 3. פרטים על עובד בגינו הופסקו הפקדות ומדוע. אם הופסקו יחסי עובד-מעסיק חש להעביר הודעה על מעמד הכספים שנצברו בקופה.

לאחר הדיווח – חשוב לקבל מהגוף המוסדי אישור על תקינות טכנית של הדיווח ( מתקבל מספר שעות לאחר הדיווח) וכן אישור מסכם על קליטת הדיווח ( מתקבל תוך 5 ימי עבודה).

ניתן לפנות לקופה עם פרטי העובדים וההפקדות ( בתנאי שהם קובעים) עם בקשה לפטור מהדיווח בתנאים הבאים:

 1. מי שמעסיק 5 עובדים ומטה.
 2. יש הוראה לגביית כספים בכרטיס אשראי או בהרשאה לחיוב חשבון.

ממונה על שוק ההון רשאי להטיל קנסות כספיים כבדים על מעסיק שלא יבצע את הדיווח.

שינויי חקיקה מ- 1/1/17

 שינוי חקיקה מ- 1/1/17 – אילו שינויים מצפים לנו החל משנת 2017?

פיצלנו את שינויי חקיקה מ- 1/1/17 למספר סעיפים לנוחיותכם

תשימו לב שחלק מהחוקים מאוד חדשים וגם בימים אלו עוברים עליהם מיטב עורכי הדין בארץ ומתפרסמות פרשנויות לגבי סעיפים שונים בחוקים אלו.

עוסק פטור

תקרת הכנסות לעוסק פטור החל מ 1/1/17 – 98,707 ש"ח

עצמאים

 1. חוק פנסיה חובה חל על עצמאים ומחייב הפקדה לפנסיה  —–> חוק פנסיה חובה החל מ 1/1/17
 2. עדכון בדמי ביטוח לאומי לעצמאים החל מ 1/1/2017 ——> דמי ביטוח לאומי מעודכנים לעצמאים החל מ 1/1/1      

צריך לשים לב שחובה הפקדה פנסיונית מצד אחד והורדת דמי ביטוח לאומי להכנסות נמוכות מצד שני למעשה מייצרות מצב בו בעלי הכנסות נמוכות לא נפגעים אלא ההיפך,

נוצרת רשת בטחון פנסיוני לעצמאים וכן קרן לפיצויים שעצמאי יוכל להשתמש בה אם העסק נסגר.

מעסיק – שינוי החל מ 1/1/17 למי שמעסיק עובדים בתלוש שכר

 1. עליית שכר מינימום ל 5,000 ש"ח לחודש ( 26.88 ש"ח לשעה)
 2. הגדלת ימי חופשה לעובדים במהלך 4 שנים ראשונות לעבודתם – 12 ימים למי שעובד 5 ימים בשבוע,  14 ימים למי שעובד 6 ימים בשבוע
 3. עלייה בשיעור הפרשה פנסיוניתחלק עובד עולה ל 6% חלק מעסיק עולה ל- 6.5%
 4. מיסוי הפקדה לפיצויי פיטורין – הפקדה של מעסיק לפיצויי פיטורין על שכר ברוטו שעולה על 32 אלף ש"ח לחודש תמוסה בתלוש של העובד כאילו הייתה הכנסתו

 תזכורת למעסיקים:

 1. דיווח 126 לביטוח לאומי ב-3 מועדים מדי שנה: עד 18/7 בגין חודשים ינואר-יוני,  עד 18/1- בגין חודשים יולי-דצמבר,  עד 30/4 – בגין שנת המס הקודמת (תואם לדיווח למס הכנסה).
 2. החלת דרישה לדיווח מקוון של מעסיק על הפקדות לביטוח פנסיוני, קרן השתלמות וקופת גמל על כל המעסיקים במשק ——-> דיווח מקוון על הפקדות לפנסיה וקרן השתלמות

חוק מיסוי ריבוי דירות

החוק חל על יחידים או חברות מעטים ( חברה פרטית שאינה חברת בת לחברה אחרת בשליטת 5 אנשים לכל היותר) שיש בבעלותם לפחות 249% מבעלות בדירות (כולל חלקי דירות).

לפרטים נוספים ——> חוק מס דירה שלישית

מיסוי יחיד

מס יסף

מס יסף עולה ל-3% והתקרה מ 1/1/17 מופחתת ל- 640 אלף ש"ח. המס חל על כל ההכנסות של היחיד למעט הכנסה מהשכרת דירת מגורים בתנאים מיוחדים.

 שינוי מדרגות מס יחיד – החל מ 1/1/2017

הכנסה שנתית הכנסה חודשית שיעור המס המעודכן החל מ 1/1/17
עד 74,640 ש"ח עד 6,220 ש"ח 10%
מ- 74,641 ש"ח ועד 107,040 ש"ח מ- 6,221 ש"ח עד 8,920 ש"ח 14%
מ- 107,041 ש"ח ועד עד 171,840 ש"ח מ-8,921 ש"ח עד 14,320 ש"ח 20%
מ-171,841 ש"ח ועד 238,800 ש"ח מ-14,321 ש"ח ועד 19,900 ש"ח 31%
מ-238,801 ש"ח ועד 496,920 ש"ח מ-19,901 ש"ח ועד 41,410 ש"ח 35%
מכל שקל נוסף מכל שקל נוסף 47%

מס על הכנסה מהימורים והגרלות

הגדלת שיעור המס החל מ 1/1/17 מ-30% ל- 35%

שיעור מס מוטב 25% על חלוקת דיבידנד – הוראת שעה

דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי בחברה שמקורו ברווחים שנצברו עד 31/12/16 ושולם עד 30/9/17 יהיה בשיעור של 25% ולא ניתן לקזז כנגדו הפסד הון מני"ע.

הדיבידנד לא ייספר לעניין מס ייסף.

תנאי – בכל אחת משנות המס 2017-2019 הסכום הכולל של ההכנסות של בעל המניות מהחברה לא פחת ממוצע התשלומים ששולמו לו בשנים 2015-2016.

 

מיסוי חברות

הפחתת מס חברות

שיעור מס לשנת 2017 יעמוד על – 24% ולשנת 2018 – 23%.

יש לשים לב כי כנראה הפסדים מניירות ערך בשיעור מס של 25% לא ניתן יהיה לקזז מהכנסה חייבת מעסק כי שיעור המס עליה יהיה נמוך משיעור המס על ההפסדים ( הנושא נמצא בבדיקה מול הרשויות)

 חברות ארנק

מיסוי חברות ארנק הינו אחד החוקים החשובים שחוקקו במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018.

לפרטים נוספים ——–> מיסוי חברת ארנק מ 1/1/2017

תיקונים לחוק עידוד השקעות הון (עיקרי השינויים)

מפעל מועדף הממוקם באזור פיתוח א' – מס חברות מופחת 7.5%. מפעל מועדף המייצר במרכז הארץ – 16%

מפעל מועדף טכנולוגי – רווחים הנובעים מקניין רוחני – אם ממוקם במרכז הארץ שיעור המס 12%, אם ממוקם באזור פיתוח א' – שיעור המס 7.5%

תנאי סף לעמידה בהגדרת מפעל טכנולוגי מועדף – ממוצע הוצאות מו"פ ל- 3 שנים הינו לפחות 7% מהמחזור או מעל 75 מיליון ש"ח.

בנוסף צריך להתקיים אחד התנאים הבאים:

 • עובדי המו"פ הם מעל 20% מכלל העובדים ושכרם כלול בדוחות הכספיים כהוצאות מו"פ או לפחות 200 עובדי מו"פ
 • השקעה בחברה של קרן גידול לפחות 8 מיליון ש"ח
 • הכנסות מעל 10 מיליון ש"ח ושיעור גידול בהכנסות בשלוש השנים שקדמו לשנת המס הינו מעל 25% בממוצע
 • מספר עובדים מעל 50 ושיעור גידול בעובדים בשלוש השנים שקדמו לשנת המס הינו מעל 25% בממוצע

מפעל מועדף מיוחד טכנולוגי –  מפעל טכנולוגי שסך הכנסות הקבוצה שבה נכללת החברה הינו מעל 10 מיליארד ש"ח – שיעור מס חברות 6%

מועד התחילה של תיקונים כאמור לחוק עידוד השקעות הינו 1 בינואר 2017, והם יחולו על הכנסות ורווחים שנוצרו לאחר מועד התחילה בכפוף לכך שייקבעו על ידי שר האוצר כללים הנוגעים ליישומם. לוח הזמנים שהוקצב לפרסום הכללים כאמור הינו עד יום 31 במרס 2017

חברות ארנק

מיסוי חברות ארנק

החוק מיסוי חברות ארנק אשר חוקק במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 חל על חברת מעטים החל מ 1/1/2017.

חברת מעטים – חברה בשליטתם עד 5 בני אדם, אינה חברת בת, לא חמי"ז, פרטית.

החוק מדבר על 3 מקרים בהם יש לייחס הכנסה לבעל מניות מהותי למרות שהפעילות התרחשה במסגרת חברה.

מיסוי חברות ארנק – השקפת הכנסת חברת מעטים ליחיד:

ניתן להשקיף את ההכנסה ליחיד באחד משני המקרים הבאים:

 1. הכנסת חברת מעטים נובעת מפעילות יחיד בחבר בני אדם אחר, לרבות בצד קשור לאותו חבר בני אדם ( גם בשותפויות) כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול, ובלבד שהיחיד אינו בעל מניות מהותי באותו חבר בני אדם
 2. לפחות 70% מהכנסות חברת מעטים בשנת המס נובעות משירות לאדם אחד או קרובו במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים. לא ייראו בשירות של שותף בשותפות לאותה השותפות כשירות שניתן לאדם אחד. לא יחול על חברת מעטים במעסיקה 4 מועסקים לפחות.

מיסוי חברות ארנק – שימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו:

השימוש יכול להיות בשני מקרים – משיכת כספי חברה או העמדת נכס של חברה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו.

משיכת כספים מהחברה

מדובר במשיכת כספים מהחברה כנגד יתרת חובה בספרי החברה. משיכת הכספים כוללת כולל הלוואה, העמדת ערבות לטובת בעל מניות מהותי. ערבות עד 100 אלף שח במהלך שנת המס ושנת המס שלפניה לא תיחשב כמשיכת כספים.

חיוב במס בגין משיכת הכספים יהיה בתום שנת המס שלאחר שנת המס בה הייתה המשיכה.

מסכום משיכת הכספים יופחתו יתרות זכות של בעל מניות מהותי וסכום הלוואה שלקחה החברה מתאגיד בנקאי אשר הועברו תוך 60 יום לבעל מניות מהותי, אשר נושא בכל עלויות ההלוואה ובלבד שהחברה לא העמידה ערובה בגין אותה ההלוואה.

לאיזו הכנסה נשייך את ההכנסות?

ברירת המחדל היא קודם כל דיבידנד – אם יש יתרת רווחים או נצברו רווחים בשנתיים אחרונות.

אם לא עומד בתנאי דיבידנד ( או עומד חלקית אז בגין היתרה):

אם מתקיימים יחסי עובד מעביד – נייחס להכנסת עבודה.

אם לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק – נייחס להכנסה מעסק או משלח יד.

השבת כספים לחברה

כסף שהושב לחברה עד למועד החיוב ונמשך מחדש תוך שנתיים ממועד בו הושב נראה כאילו לא הושב.

יתרת זכות שנוכתה מההכנסה ונפרעה תוך 18 חודשים ממועד בו נוכתה – עד גובה הסכום שנפרע ייראו כאילו לא נוכתה.

אם יתרת משיכות של כספים מהחברה נכון ל 31/12/16 יוחזרו עד 31/12/17 – לא יחול הסעיף. אולם על משיכות שהושבו ונוצרו החל מ 1/1/13 יש לחשב ריבית לעניין 3(ט) – 3.41% בשנת 2016.

העמדת נכס של החברה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו

החיוב במס בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש (למעט דירה ).

לגבי דירה שהועמדה לשימוש בעל המניות לפני 1/1/17:

אם משיב את הדירה לחברה עד 31/12/18 – לא יחולו הוראות הסעיף אבל ייזקף בדוח למס הכנסה בגין השימוש בנכס או ריבית לפי 3ט לפי הגבוה.

אם ממשיך להשתמש בדירה – חיוב ראשון בגין הסעיף יהיה ב 31/12/18.

מעלות הנכס יופחתו יתרות זכות של בעל מניות מהותי ואם הנכס הוא דירה – תופחת יתרת הלוואה כנגדה שועבדה הדירה לתקופה של לפחות 3 שנים.

לאיזו הכנסה נשייך את ההכנסות?

הכנסות עבודה או הכנסות ממקור אחר לפי הגבוה בין שווי שוק בגין שימוש בנכס או עלות הנכס בניכוי תשלום בגין שימוש מוכפל שיעור ריבית לעניין 3(ט) – 3.41% בשנת 2016 בניכוי תשלום בשל שימוש.

השבת נכס לחברה 

נכס הועמד לשימוש בעל מניות מהותי והושב לחברה עד למועד החיוב ואחכ הועמד לשימוש מחדש תוך 3 שנים ממועד שהושב יראו כאיל ולא הושב.

יתרת זכות שנוכתה מההכנסה ונפרעה תוך 18 חודשים ממועד בו נוכתה – עד גובה הסכום שנפרע ייראו כאילו לא נוכתה.

אם יעביר את הדירה לבעלותו עד 31/12/18 – נראה את ההעברה כהכנסה של בעל מניות מהותי  (יש הנחיות מיוחדות לגבי ההעברה מבחינת מס שבח ומס רכישה).

מיסוי חברות ארנק – דיבידנד רעיוני על רווחים שנצברו בחברת מעטים

מספר תנאים לחיוב בדיבידנד רעיוני:

 1. מדובר ברווח צבור של חברת מעטים אשר עולה על 5 מיליון ש"ח.
 2. החברה לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לכל שנת מס עד תום 5 שנים לאחר אותה שנת המס.
 3. יש בידי החברה יכולת לבצע חלוקה לפחות של חלק מהרווחים בלי להזיק לקיום ופיתוח העסק.

פקיד שומה רשאי, לאחר הליך מסוים, לקבוע לגבי חלק של עד 50% מרווחים לאותה שנת המס לאחר שהופחת דיבידנד שחולק בפועל, כאילו חולקו כדיבידנדים. התנאי לקביעה הוא שעקב הוראה זו לא יפחתו רווחיה הנצברים של החברה לתום אותה שנת המס ותום שנת המס שקדמה להוראה זו מ-3 מיליון ש"ח.

שיעור מס מוטב 25% על חלוקת דיבידנד – הוראת שעה

דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי בחברה שמקורו ברווחים שנצברו עד 31/12/16 ושולם עד 30/9/17 יהיה בשיעור של 25% ולא ניתן לקזז כנגדו הפסד הון מני"ע.

הדיבידנד לא ייספר לעניין מס ייסף.

תנאי – בכל אחת משנות המס 2017-2019 הסכום הכולל של ההכנסות של בעל המניות מהחברה לא פחת ממוצע התשלומים ששולמו לו בשנים 2015-2016.

לשים לב – הדיבידנד הרעיוני ייוחס לכל בעלי המניות, גם למיעוט, אולם הוראת שעה לגבי דיבידנד מוטב חלה רק על בעל מניות מהותי (!)

דמי ביטוח לאומי לעצמאים

עדכון בדמי ביטוח לאומי לעצמאים החל מ- 1/1/17

  מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק            (שיעור מופחת 5,804 ש"ח נכון לשנת 2017) מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח – 43,240 ש"ח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי

% 2.87

% 12.83

דמי ביטוח בריאות

3.1%

5.00%

סך הכול

% 5.97

% 17.83

 

דו ח למס הכנסה לשנת המס 2016 – היערכות

דו ח למס – הערכות לקראת תום שנת המס 

דו ח למס – לקראת סיום שנת הכספים 2016 – אנו מפנים תשומת לבכם לנקודות הבאות :

מלאי : יש לספור את המלאי ליום 31 בדצמבר. את הרשימה הכוללת כמויות ומחירי עלות יש לשמור בעסק.

רכב : יש לרשום את מצב מד המרחק (ספידומטר) של כלי הרכב בסוף השנה , וכמובן גם בעת החלפת רכב. יש להעביר העתק רישיון רכב של כל אחד מכלי הרכב. רכב מעל שנת 2010 להתייעץ עם משרדינו לעניין זקיפת שווי.

תיקון 190 לפ.מ.ה. – הפקדות בגין שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים.

על פי תיקון 190 לפקודה שנכנס לתוקף 1/1/2012 תהיה החברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת מהפרשות סוציאליות לבעל שליטה בחברה בדו מס – בגין הפרשה לפיצויים עד 12,230 ש"ח לשנה (1,019ש"ח לחודש).

כמו כן, החברה רשאית לנכות בגין הפרשה לקרן השתלמות עד 4.5% משכר השנתי עד לתקרה 188,544 ש"ח  (15,712 ש"ח לחודש).

ובנוסף, רשאית החברה להכיר בניכוי בגין הפרשה למרכיב תגמולים בקופת גמל עד 7.5% (כולל מרכיב אובדן כושר עבודה) מהשכר עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (23,660 ש"ח) מבלי שבעל שליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשה. הפרשה מעבר לתקרה זו תחייב זקיפת שווי לבעל השליטה והחברה עדיין רשאית לדרוש את מלוא סכום ההפרשה כהוצאה.

קופת גמל לעצמאים

פרמיה לניכוי לפי סעיף 47(ב1) לפקודה במסגרת דו"ח למס– הוצאה מוכרת בשיעור 11% מההכנסה עד 17,400 ש"ח לחודש.

פרמיה לזיכוי לפי סעיף 45א לפקודה במסגרת דו ח למס – שיעור הזיכוי ממס הינו 35%, הפרמיה לזיכוי בשיעור 5% מההכנסה עד 17,400 ש"ח לחודש.

קרן השתלמות לעצמאים

לפי סעיף 17 (5א) לפקודה ניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלח יד בלבד (עצמאיים) יכולים להפריש בשנת 2016 לקרן השתלמות 7% מהכנסתם החייבת עד -.261,000 ₪ לשנה, ומקסימום – 18,240 ₪. כידוע ניתן למשוך את הכספים פטורים ממס ללא תנאי כעבור 6 שנים מההפקדה הראשונה, או כעבור 3 שנים ממועד התשלום הראשון. הפטור שלעיל מותנה בשני תנאים:

א- הסכום הנמשך אינו עולה על 1/3 מהצבירה בעת המשיכה

ב- 12 חודשים שקדמו לא הייתה משיכה כזאת לצורך השתלמות.

החיסכון במס יהיה לפי שעור המס השולי של כל אחד .

פתיחת קרן השתלמות

מומלץ לפתוח יותר מקרן השתלמות אחת במהלך השנים, ולהפקיד בה סכום מינימאלי כדי להתחיל לצבור וותק. כך לא נצטרך להמתין שוב את כל מלוא התקופה כדי להינות מההטבה. תקרת ההפקדות לסך הקרנות על מנת ליהנות מהטבות המס הינה לפי האמור לעיל.

קרן השתלמות לבעל שליטה ולשכיר

לפי סעיף 3 (ה) לפקודה שכירים וכן בעלי שליטה בחברת מעטים, עד לגובה הכנסה שנתית בסך 188,544 ₪ (גובה הכנסה חודשית 15,712 ₪), כאשר מכך יש להפקיד 6% כלומר 11,312₪ לשנה, המתחלק : ¾ למעסיק, ¼ לעובד.

אובדן כושר עבודה

ההוצאה לאובדן כושר עבודה בדו"ח למס  לא תעלה על פרמיה מרבית של 3.5% מההכנסה החייבת עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק ( 23,660 ש"ח לחודש) דהיינו 828 ש"ח.

שכר דירה למגורים לשנת 2016

הפטור בידי יחיד עומד על הכנסה חודשית עד 5,030 ש"ח ( לשנה – 60,360 ש"ח). במידה שכר הדירה עולה על סכום הפטור המצוין לעיל הפטור לא יישלל אלא יופחת בהדרגה. יש להתייעץ עם משרדינו ולעדכן לגבי פרטי דירות המגורים, תאריך רכישה ושכ"ד המשולם מדי חודש על מנת שנעדכן את הדוח השנתי.

הקדמת הוצאות במסגרת דו ח למס

ביצוע פעולות מסוימות – בסכומים סבירים, עוד לפני תום השנה, יכולה להקטין את החבות במס. לדוגמא: הקדמת רכישת צרכי משרד, תיקונים ושיפוצים, חתימה על פרסומים מקצועיים וכד'. כמו-כן דחיית קבלת הכנסות לפועלים על בסיס מזומן. ייעוץ בקשר לנ"ל – במשרדינו.

מקדמות ביטוח לאומי

רצוי לשלם את מקדמת הביטוח הלאומי לעצמאיים בגין 12/2016 שתאריכה 15 לינואר 2017 – עוד בדצמבר השנה ובכך ליהנות מהניכוי של 52% בדו"ח למס מהחלק של ביטוח לאומי כבר השנה.

שומות ביטוח לאומי

עצמאיים המקבלים שומות ביטוח לאומי בגין השנה החולפת – נא להעבירן ללא דיחוי לבדיקתנו במשרד. אם החיוב נכון ניתן לשלם עוד השנה – אפילו בתשלומים דחויים לשנה הבאה בכרטיסי אשראי – הניכוי יוכר כבר השנה.

קופה מרכזית לפיצויים ופנסיה

אין להפריש כספים לקופה מרכזית לפיצויים החל משנת 2011.

תקרת המשכורת להפרשת מעסיק לקופ"ג לקצבה 23,660 ₪, ולעצמאי מוכר עד 33,408 ₪ ( 16%*208,800).

ביטול עסקה

עסקה שבוטלה או הוקטנה – יש להוציא ללקוח הודעת זיכוי ולהחתימו על ההעתק כהוכחה שקיבל אותה (או לחילופין תשלח בדואר רשום), אז ניתן להזדכות גם מבחינת מע"מ וגם מבחינת מס הכנסה .

חו"ל – נסיעות עסקיות בדו ח למס

הוצאות מוכרות בחו"ל: בכל מקרה חייב הנישום להוכיח שהנסיעה הייתה הכרחית לייצור הכנסתו לכן מומלץ לשמור על כל התיעוד המתייחס למהות הנסיעה ומטרתה כגון התכתבות, כרטיסי כניסה להשתלמויות לתערוכות, וכד'. בנסיעות לצורך השתלמות בתחום עיסוקו של המשתלם צריך לשמור על תוכנית ההשתלמות והוכחות על השתתפות בפועל. זאת בנוסף למילוי דו"ח על הנסיעה בצרוף מסמכי ההוצאות.

א. כרטיס טיסה במחלקת תיירים או מחלקת עסקים – ההוצאה תותר במלואה לגבי כרטיס טיסה במחלקה הראשונה תותר ההוצאה בניכוי עד לסכום מחיר הכרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.

ב. לינה במלון לפי קבלות עד 267$ ללילה ב-7 הלילות הראשונים לנסיעה. החל מהלילה השמיני 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-117$ ללילה ולא יותר מסך 200$ ללילה (שהם 75% מ – 267$ ).

ג. אש"ל בימים שבהם נתבעו הוצאות לינה במלון: עד 75$ ליום ללא קבלות. בימים שבהם לא נדרשו הוצאות לינה 125$ ליום עבור אש"ל ולינה ביחד.ד.   שכירות רכב בחו"ל לפי קבלות ועד 59$ ליממה .ה. הוצאות אחרות כגון נסיעות בתחבורה ציבורית, טלפונים ופקסים, כניסות לתערוכה מקצועית וכד' – לפי עלות בפועל, בצרוף מסמכים .

מתנות

מתנות ללקוחות ואחרים הנמצאים בקשרי מסחר – ההוצאה מוכרת עד 210 ₪ לאדם לשנת מס – בתנאי שנרשם שם המקבל, הסיבה (אירוע אישי או שי לחג), והתאריך.

שימוש בפלאפון

יש לזקוף שווי שימוש בגין טלפון נייד שהועמד לרשות העובד בגובה 50% מסכום ההוצאה ועד לתקרה של 105 ש"ח לחודש.

תרומות

בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה העוסק במתן זיכוי ממס עבור תרומות. גובה הזיכוי עומד על 35% מסכום התרומה. בשנת 2016 יינתן זיכוי כאמור בדו"ח למס בגין כל התרומות שתרם הנישום בשנת המס וזאת במידה והותרם סכום הגבוה מ-180 ש"ח, תקרת הזיכוי הינו 9,212,000 ש"ח או תרומות בגובה של עד 30% מההכנסה החייבת כנמוך מבינהם.

מענק פטור

הנחיה לפיה הגדלת הפטור על מענק שהתקבל עקב פרישה או מוות הינו ל- 150% מגובה השכר החודשי תעשה באופן אוטומטי לכל מי שפרש.

בטוח לאומי לעצמאים

עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסתו החיבת אם חל עליו לפחות אחד מהמקרים הבאים:

 א.    הוא עובד לפחות 12 שעות שבועיות ומרוויח 15% מהשכר הממוצע במשק 1,420 ₪ לחודש.

ב.    הוא עובד לפחות 20 שעות שבועיות, בלי קשר לרווח.

ג.    הוא מרוויח לפחות 50% מהשכר הממוצע במשק, סך – 4,732 ₪ לחודש, בלי קשר להיקף שעות עבודתו.

הטבות לעובדים

כל עובד שכיר שלכם, ששילם לקופת גמל עצמאית (שלא דרך המשכורת) יכול להעביר לנו, דרככם, את אישור ההפקדה לפני הכנת משכורות דצמבר 2016, ויקבל את הניכוי/זיכוי באמצעותנו ישירות במשכורת, ללא צורך בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה .

נקודות זיכוי

ערך שנתי של נקודת זיכוי לשנת 2016 הינה 2,592 ₪ (216 ₪ בחודש) יש לפנות למשרדנו לחישוב סך נקודות הזיכוי   אשר אתם זכאים להן.

פטור ממס על ריבית לפי סעיף 125 (ד)

ניכוי מריבית למבוגרים.

במסגרת הטבה זו ניתן לקבל ניכוי כנגד הכנסות מריבית למבוגרים בתנאי שביום 1.1.03 מלאו   לאחד מבני הזוג 55 שנה וכן שבשנת המס הרלבנטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישה. סכום הניכוי הוא עד 13,320 ש"ח בשנה, אך במידה ושני בני הזוג הגיעו לגיל פרישה בשנת המס הרלבנטית יהיו זכאים     לניכוי מוגדל של עד 16,320ש"ח בשנה. באופן כללי אמור הבנק לקבל החזר ממס הכנסה ישירות לחשבון הבנק של הזכאי, המלצתנו היא לוודא שאכן ההטבה התקבלה  בחשבון הזכאי.

ניכוי מריבית לבעלי הכנסות נמוכות.

יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו (כולל הכנסות ילדיהן עד גיל 18) לא עלתה על 62,160 ש"ח בשנת המס, זכאי לניכוי של עד 9,720 ש"ח מהכנסתו החייבת מריבית. אם הכנסתו והכנסת הן זוגו עלתה על 62,160 ש"ח בשנת המס יהא זכאי לניכוי מתואם (כלומר – עד 9,720 ש"ח בניכוי הסכום  שבו עלתה הכנסה החייבת בשנת המס של היחיד ושל בן זוגו על 62,160 ש"ח ). חשוב לציין שניכוי זה אינו ניתן באופן אוטומטי ולשם קבלתו יש להתייעץ עם משרדנו.

הכנסות מריבית למבוגרים ולבעלי הכנסות נמוכות יחד.

יחיד אשר הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה, וביום 01.01.2003  מלאו להם 55 שנים,

זכאים לפטור של 35% מ" הריבית המזכה"

ריבית מזכה – היא הנמוך מבין : 1. הכנסה בפועל של יחיד ובן זוגו מריבית. 2. ההפרש שבין 92,160 ש"ח לבין הכנסתו החייבת של היחיד או בן זוגו (הגבוה מביניהם).

 

דו ח למס

 

 

לכל שאלה ניתן לפנות לרואה חשבון אירנה גלזקוב

טלפון 03-5293833

פקס 03-5276656

במייל iglazkov@effectivestream.co.il

 

 

פתיחת תיק במס הכנסה – הקמת עסק עצמאי

פתיחת תיק במס הכנסה – מה זה הקמת עסק עצמאי? איך מחשבים את המסים?

אלה הן השאלות אותן שואלים לקוחות המגיעים לייעוץ ראשוני להקמת העסק.על מנת לעשות קצת סדר בדברים, יש קודם כל להסביר מה זה באמת אומר פתיחת עסק עצמאי?

פתיחת תיק במע מ

כל פתיחה של תיק עצמאי מתחילה בראש ובראשונה במע"מ. יכול להיות זה עוסק פטור או עוסק מורשה. עוסק פטור איננו משלם מע"מ כלל. בנוסף, הוא איננו זכאי לקבל אי אילו החזרי מס בעבור הוצאותיו. כאשר הוא מקבל את כספו מהגורמים מולם הוא עובד, עליו להנפיק קבלה. בתחילתה של כל שנה, על העוסק הפטור להגיש לרשויות המע"מ, דיווח בנוגע להכנסות השנה הקודמת כעוסק פטור. את זאת ניתן לעשות עד לתאריך 31/1.

לעומת עוסק פטור, עוסק מורשה משלם 17% מע"מ. מן הצד השני, מע"מ כן מזכה אותו בעבור הוצאות מוכרות. (בניגוד לעוסק פטור שאיננו זכאי לכך). בעת שהוא מקבל כספים מלקוחות, עליו להנפיק חשבונית או קבלה.

תרחיש לדוגמה: בעל העסק מכר ללקוח סחורה אשר עלותה מסתכמת ב 117 ₪. את אותה הסחורה הוא קנה מהספק ב 58 ₪. עליו להביא את חשבונית המס שניתנה לו על ידי הספק, לרואה החשבון שלו. ללא חשבוניות מס בעבור הוצאות, לא ניתן להכיר במע"מ. התקבול הוא על סך 117 ₪, מתוכם, 100 ₪ שייכים לבעל העסק, ואילו 17 ₪ יש להעביר למע"מ. התשלום, שהוא על סך 58 ₪ (החשבונית אותה קיבל בעל העסק), מתוכו, 50 ₪ מהווים את ההוצאה שלו, ו 8 ₪ זהו הסכום המגיע לו חזרה מהמע"מ.

משמע, בעל העסק אמור לשלם למע"מ 9 ₪ נטו, לפי חישוב זה: (17-8), וההכנסה שלו נטו תהיה על פי חישוב זה:(100-50), 50 ₪. כאשר מדובר בעוסק פטור, לא קיים מע"מ, הכנסה נטו על פי חשבון זה: (117-58) תהיה שווה ל 59 ₪.

ומניין העניין בהכנסה נטו? הכנסה נטו היא למעשה בסיס המס בעבור מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי. הכנסה נטו שנתית, אשר בגינה יש לשלם מס הכנסה ומס לביטוח לאומי בעבור שנת המס הקלנדרית.

פתיחת תיק מס הכנסה

חישוב מס הוא קלנדרי, כלומר, בעבור התקופה שבין ינואר ועד דצמבר של אותה השנה. דוח למס מגישים בשנה העוקבת, משמע, בגין שנת 2016 יוגש דוח למס, במהלך שנת 2017.

בזמן שפותחים תיק עצמאי, ובהתאם לצפי מחזור ההכנסות, מס הכנסה קובע מקדמות אותן יש לשלם כל חודשיים בעבור ההכנסות. מקדמות אלה משולמות על חשבון המס של אותה השנה ויש לבדוק במהלך השנה, שהן אינן יותר נמוכות ממס משוער בגין אותה השנה. כאשר משלמים מעבר לנדרש, מקבלים החזר כספי, לאחר הגשת דוח, סכום הכסף צמוד לריבית והצמדה.

וישנו גם מצב הפוך

למשל: בעל העסק משלם בגין מחזור שנתי של 2% מקדמות, כלומר, במהלך השנה שילם 2000 ₪ על חשבון המס. אולם, כאשר נעשה חישוב של דוח למס הנוגע למהלך השנה העוקבת, מסתבר שבעל העסק חייב 3000 ₪ על חשבון המס. במקרים הללו, יהיה עליו להשלים את המס הנדרש בתוספת ריבית.

מה זה ניכוי מס במקור?

אם עובדים מול גופים גדולים, הם דורשים מבעלי עסקים,על מנת לשלם להם כסף, 2 אישורים שונים, אותם מקבלים ממס הכנסה והם תקפים לתקופה מוגבלת, ולא יאוחר מתאריך ה 31 למרץ לשנה העוקבת. משמע, בעבור שנת 2016 האישור יהיה בתוקף עד תאריך 31/3/2017 ולא יאוחר מזה. אלה הם שני האישורים הנדרשים:

 1. אישור על ניהול תקין של הספרים – על פי אישור זה, בעל העסק מדווח את כל הנדרש ממנו ובזמן, לרשויות המס. כמו כן, עליו לשלם בזמן את התשלומים הנדרשים.
 2. אישור על ניכוי מס במקור – אישור הנוגע לאחוזים אותם יש לנקות במקור ולהעביר על חשבון מס בעל העסק למס הכנסה. כמשתמע, רק גופים גדולים דורשים אישור מעין זה ועל פי האישור הם מעבירים לבעל העסק כספים לאחר ניכוי מס. למשל: אם לבעל העסק מגיע 117 ₪ כולל מע"מ, ועל פי האישור יש לנכות מס בשיעור של 5% במקור. לקוח בית העסק יעבירלו רק 117*0.95 = 111 ₪, ואילו 6 ₪ שמהווים 5% מהתשלום שצריך הלקוח להעביר לבית העסק, יועברו בשם העסק למס הכנסה. חשוב לדעת, מידי כל סוף שנה יש לקבל מהלקוח אישור על ניכוי מס במקור בשנת המס, על מנת שיהיה אפשר לדרוש את הכסף בחזרה כפי שעולה מדוח המס. זהו כסף ששולם על חשבון המס, או אם תירצו – מקדמה. הסכום שמנוכה במקור מופחת מסך כל המקדמות השוטפות שמשלמים למס ההכנסה בעבור אותה התקופה.

חישוב המס

חישוב המס נעשה בדוח למס בעבור כל ההכנסה החייבת של הנישום. כלומר, אם בעל העסק הרוויח 100 אלף ₪ ממשכורתו ועוד 50 אלף ₪ מהעסק, סך כל ההכנסה תסתכם ב 150 אלף ₪, ועל סכום זה יש לשלם מס על פי מדרגות המס, בניכוי מס שכבר שולם למס הכנסה כמובן בגין אותה השנה.

רווח מהעסק = הכנסות בניכוי הוצאות מוכרות. מהן הוצאות מוכרות? – לפרטים לחץ כאן

מדרגות המס לשנת 2017  להכנסה מיגיעה אישית הן:

הכנסה שנתית שיעור מס
עד 74,640 10%
מ 74,641 עד 107,040 14%
מ 107,041 עד 171,840 21%
מ 171,841 עד 238,800 31%
מ 237,601 עד 496,920 34%
מכל שקל נוסף 48%

בנוסף, בשנת 2017, יחול מס יסף של 3% על הכנסות יחיד שעלו על 640,000 ש"ח בשנת המס

הנה חישוב שמבוצע בדוח למס (כמובן שכל דוח למס אינדיווידואלי, והחישוב תלוי במצב משפחתי של הנישום, הפרשות לפנסיה וקופ"ג,ופרמטרים אחרים).

הכנסה חייבת 150 אלף ש"ח
מס לתשלום 22 אלף ש"ח
נקודות זיכוי (*) (6 אלף ש"ח)
מס שנוכה בתלוש (11 אלף ש"ח)
מס שנוכה על ידי לקוחות (4 אלף ש"ח)
מקדמות מס ששולמו (6 אלף ש"ח)
תוצאה סופית (5 אלף ש"ח) החזר המגיע ממס הכנסה

 

(*) נקודות זיכוי – מגיעות לכל נישום לפי מצבו המשפחתי, מספר ילדים, ועוד. שווי נקודת זיכוי בשנת 2016 הוא 216 ₪. לכל גבר מגיעות 2.25 נקודות לחודש ולכל אישה מגיעות 2.75 נקודות בחודש. השווי של נקודות הזיכוי מופחת מסך המס לתשלום.

ביטוח לאומי

כל מי שפותח תיק עצמאי במס הכנסה, עליו גם לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי. מידי חודש משולם לביטוח הלאומי סכום מקדמות אותו המוסד קובע על פי שיעור הכנסה חודשית צפויה. הדוח השנתי שמוגש למס הכנסה מועבר לביטוח לאומי אוטומטית מרשויות המס.

חישוב ביטוח לאומי מבוצע גם הוא על פי השנה הקלנדרית ומחושב בהתאם להכנסה חייבת של המיוצג. החישוב מתבצע ברמה חודשית ויש 2 מדרגות מס:

הכנסה חודשית של עצמאי (נתונים נכון לשנת 2017) עד 5,678 ש"ח לחודש [1] החל מ 5,679 ש"ח ועד [2]43,240 ש"ח לחודש
דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
מס בריאות 3.10% 5%
סה"כ ביטוח לאומי לשלם 5.97% 17.83%

 

לתשומת ליבכם!

כל הכתוב במאמר זה איננו מהווה תחלופה לייעוץ. הוא נועד להמחשה בעבור אלה הרוצים להקים עסק, על מנת שיהיו מודעים באשר למחויבויות החלות עליהם בכל אחת מרשויות המס. כל החישובים הנ"ל הינם להמחשה בלבד. החישוב בפועל של החובות למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי תלוי בפרמטרים נוספים שלא הוזכרו במאמר. מומלץ, עוד טרם פותחים עסק עצמאי,ליצור קשר עם אנשי מקצוע על מנת לקבל ליווי מתאים ובכדי שלא תיווצרנה טעויות שעלולות לעלות ביוקר.

 

[1]נכון לשנת 2017 60% משכר ממוצע

[2]מחלק ההכנסה שמעל 60% משכר ממוצע ועד להכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח

 

שינויים החל מ 1.7.2016 – העסקת עובדים

שינויים הצפויים החל מ 1/7/2016 בעסקת עובדים  – מצ"ב כאן

 

חשבות שכר כולל שכר בכירים

שירותי חשבות שכר במשרדנו ניתנים על ידי חשבת שכר בכירה, מאשה ריקשפון, בעלת ניסיון של 12 שנה במקצוע.

במסגרת שירותי חשבות השכר, לקוחותינו נהנים בין היתר מ:

 1. ייעוץ בדיני עבודה, מס הכנסה וביטוח לאומי מעסיקים

 2. שירותי מקצועי, יעיל ומהיר

 3. טיפול בסוגיות מורכבות הקשורות לחשבות שכר

 4. הפקת תלושים לעובדים, דיווח לרשויות המס בהתאם לדרישות החוק

 

למידע נוסף ותיאום פגישת היכרות ללא עלות, צרו איתנו קשר עוד היום:

טל\':  03-5293833  דוא"ל:  info@effectivestream.co.il

ניוזלטרים אפקטיב סטרים

ניוזלטר 11.2016

ניוזלטר 9.2016

ניוזלטר 7.2016

ניוזלטר 6.2016

ניוזלטר 5.2016