אנו באפקטיב-סטרים מתמחים בשירותי נאמנות מס עבור קרנות השקעות.

במסגרת השירות הייחודי שלנו, אנו מבצעים את הפעולות הבאות:

1. כל תנועה כספית בחשבונות הבנק של הקרן נעשית באישורינו בלבד (העברות בנק בפקס או במערכת הבנקאית דורשות את החתימה שלנו)
2. הנהלת חשבונות של הקרן נעשית במשרדנו ומפוקחת על ידי משרד רואה חשבון חיצוני
3. בעת קבלת הכספים ממשקיעים:
    א. אנו מקבלים את ההסכמים עם המשקיע, כולל פרטי בנק לתשלומי ריביות ופירוט ההשקעה המדוברת
    ב. אנו סוקרים את המסמכים לבחינת חריגות להסכם הסטנדרטי
    ג. לאחר אימות קבלת הכספים בחשבון הבנק של הקרן – אנו מאשרים בכתב למשקיע כי השקעתו התקבלה בקרן
4. בעת תשלומי ריביות:
    א. הריביות משולמות לחשבונות בנק של המשקיעים כפי שצוינו במסמכי ההלוואה, בהתאם למועד קבלת הריביות בקרן
    ב. לאחר בחינה כי הריביות התקבלו בחשבונות הקרן במלואן, מבוצע חישוב של הריביות על ידי נציג הקרן, אנו בוחנים את החישובים באופן מדוקדק ולאחר מכן מאשרים את התשלומים
    ג. מסכום הריביות מנוכה במקור מס למשקיעים פרטיים בהתאם להנחייה של רואי החשבון, חברות שמציגות אישור פטור מניכוי במקור מריביות כמובן לא מנוכה מהם המס והכל בהתאם לאישור שמוצג
5. בעת השקעות שנעשות על ידי הקרן:
    א. מתקבל סט מסודר של מסמכים לביצוע ההשקעה הרלוונטית.
    ב. אנו סוקרים את כל המסמכים ובודקים כיההשקעה עומדת בתנאי סף אשר הוגדרו מראש למשקיעים בקרן ואשר אושרו על ידי המשקיעים במסגרת הסכם עימם.
    ג. מתקבלים מסמכים נוספים ,אם צריך, בהתאם לסקירה שנעשתה.
    ד. הכספים מועברים לצורך ההשקעות לאחר אישורנו בלבד
6. אישור רבעוני למשקיע חתום על ידי הקרן ועל ידינו המאשר את סך ההשקעה בקרן, יתרת נכסי הקרן, פירוט ריביות שהועברו למשקיע עד למועד הדוח כולל תשואה מצטברת על השקעתו, פירוט השקעות של הקרן
7. כמובן שהיה ותתעורר בעיה כלשהי עם קבלת תשואה או החזר ההשקעות שבוצעו על ידי הקרן באחריותינו לוודא כי המשקיעים מקבלים את מלוא המידע על הבעיה
8. המשקיעים יכולים לפנות אלינו בכל שאלה.

 

לפרטים נוספים נשמח לעמוד לשירותכם 03-5293833  info@effectivestream.co.il